Play School

021 872 8162
072 527 7978

divkids@icloud.com

Toelating

Dit is van uiterse belang dat ons al die nodige inligting van u kind ontvang voordat u kind tot die skool toegelaat sal word. Die volgende dokumentasie moet ingedien word by die kantoor voor toelating:

– Voltooide aansoekvorm
– Getekende ooreenkoms
– Getekende vrywaringsvorm
– Betaling van registrasiefooi van R300

Die betaling is vooruitbetaalbaar en is nie terugbetaalbaar indien u kanselleer nie.

Sien aanhangsel vir Aansoekvorm.
Sien aanhangsel vir Inligtingstuk aan nuwe ouers.

NAVIGATION
 
Tuis
Misie
Klasse
Spyskaart
Toelating
Gallery
Kontak Ons
FOLLOW US
 
GET IN TOUCH
 
Hoek van Derdelaan en Devinestr.
Paarl, Wes-Kaap

Phone: 021 872 8162 / 072 527 7978
Email:

Website Design by Revenge Designs