Play School

021 872 8162
072 527 7978

divkids@icloud.com

Dagprogram vir 3, 4 en 5 Jariges

07h00 – 08h00Vryspel / Free Play (Binne/Inside)
08h00 – 08h30Ontbyt en Kringtyd / Breakfast and Circle Time
08h30 – 08h40Toiletroetine / Toilet Routine
08h40– 09h00Besprekingskring / Theme Discussion
09h00– 10h00Skeppende aktiwiteite / Creative Activities
10h00 – 10h10Opruim en Toiletroetine / Tidy up and Toilet Routine
10h10 – 10h30“Snack” time
10h30 – 11h30Buitespel / Outside Play
11h30 – 12h00Beweging/Movement/Musiek/Music/Storie/Story
12h00 – 12h20Middagete / Lunch
12h20 – 12h30Toiletroetine / Toilet Routine
12h30 – 14h30Slaaptyd / Sleep time
14h30 – 15h00Middagverversings / Snack time
15h00 – 17h30Vryspel binne/buite tot huistoe gaan
Free Play inside/outside till home time
(*Hierdie tye is slegs ‘n riglyn en kan verander volgens die behoeftes van die kinders. Times are only guidelines and may vary according to children’s needs.)
NAVIGATION
 
Tuis
Misie
Klasse
Spyskaart
Toelating
Gallery
Kontak Ons
FOLLOW US
 
GET IN TOUCH
 
Hoek van Derdelaan en Devinestr.
Paarl, Wes-Kaap

Phone: 021 872 8162 / 072 527 7978
Email:

Website Design by Revenge Designs